Voorwaarden

Voor de Rabobank Clubkas Campagne gelden de volgende voorwaarden:
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie is gevestigd in de regio Vaart en Vechtstreek.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie heeft een actieve zakelijke rekening bij Rabobank Vaart en Vechtstreek.
 • De activiteit vindt plaats in de regio Vaart en Vechtstreek.
 • De activiteit heeft een sportief of cultureel doel.
 • De organisatie werkt met vrijwilligers en wil geen winst maken.
 • De organisatie bestaat uit leden, neemt nieuwe leden aan of de activiteiten zijn vrij te bezoeken.
 • De organisatie krijgt maximaal een keer per jaar een bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne.
 • De organisatie is verplicht om de bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne te gebruiken voor het opgegeven bestedingsdoel.
 • De activiteit, aanmelding en het bestedingsdoel zijn door Rabobank Vaart en Vechtstreek te controleren en te evalueren.
 • Rabobank Vaart en Vechtstreek kan organisaties uitsluiten van deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne als zij zich niet houden aan de voorwaarden.
 • Alle leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek die voor 1 februari 2018 lid zijn geworden en particuliere klant zijn mogen hun stem uitbrengen. U kunt het lidmaatschap aanvragen via www.rabobank.nl/vvs.
 • Een vereniging of stichting kan per jaar één financiële bijdrage ontvangen van Rabobank Vaart en Vechtstreek. U kunt per jaar bepalen of u meedoet aan de Rabobank Clubkas Campagne of aan de Rabobank Coöperatie Weken.
   

Rabobank Clubkas Campagne ondersteunt geen:

 • Organisaties die een sponsor- of partnercontract hebben met Rabobank Vaart en Vechtstreek.
 • ‘Vrienden van’-verenigingen, vrienden- en supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50, 100 enzovoort, promotiestichtingen en -verenigingen.
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen.
 • Verenigingen en stichtingen die activiteiten steunen buiten de regio waarin Rabobank Vaart en Vechtstreek werkt.
 • Organisaties die de sponsoring willen gebruiken voor de dekking van exploitatie- en restauratiekosten.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Serviceclubs en sociëteiten, zoals Rotary, Kiwanie of Lions.
 • Subafdelingen of subcommissies.
 • Particuliere initiatieven.
 • Projecten en/of bestedingsdoelen met een specifiek religieus of politiek karakter.
 • Personeelsverenigingen.
 • Studieclubs.
 • Spaar- en beleggingsclubs.
 • Bibliotheken/Speel-o-theken
 • Actiecomités.
 • Vrijwilligerscentrales.
 • Feesten.
 • Kinderopvang/peuterspeelzalen.
 • Zorginstellingen.
 • Dorpsraden of adviesorganen.
 • Regio- en stadsmarketing.
 • Ouderraden/ouderverenigingen.
 • Land- en tuinbouworganisaties en/of belangenverenigingen.
 • Businessclubs.
 • Handelsverenigingen/ondernemersverenigingen.
 • Wereldwinkels.