Meest gestelde vragen

Welke mogelijkheden zijn er om een sponsorbedrag te ontvangen?
Als coöperatie beseffen wij als geen ander het maatschappelijke belang van verenigingen en stichtingen. Daarom nemen wij graag een aandeel in het verenigings- en stichtingsleven. Per 2016 is ons sponsorbeleid versterkt, zodat het nog meer van toegevoegde waarde is voor de verenigingen en stichtingen in de Vaart en Vechtstreek. Dat doen we via de Rabobank Clubkas Campagne. Hiermee komt een einde aan het sponsor- en donatiebeleid dat tot 2016 gold. Voor clubs is er geen mogelijkheid om naast de Rabobank Clubkas Campagne een sponsorbijdrage te ontvangen. Op www.rabobank.nl/vvs vindt u meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne en de voorwaarden.

Is er een mogelijkheid om een meerjarig sponsorcontract met Rabobank Vaart en Vechtstreek aan te gaan of een lopend sponsorcontract te verlengen?
Nee, verenigingen en stichtingen komen via de Rabobank Clubkas Campagne in aanmerking voor sponsoring. Lopende sponsorcontracten worden gerespecteerd, maar worden niet verlengd.

Sponsort Rabobank Vaart en Vechtstreek ook particuliere initiatieven?
Nee, alleen verenigingen en stichtingen (die bankieren bij Rabobank Vaart en Vechtstreek en voldoen aan de criteria) komen in aanmerking voor sponsoring. Rabobank Vaart en Vechtstreek sponsort geen particuliere initiatieven.

Wat is de aanleiding van de Rabobank Clubkas Campagne?
Rabobank Vaart en Vechtstreek kiest ervoor om leden vanaf twaalf jaar invloed te laten hebben op het toekennen van geld voor de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Rabobank Vaart en Vechtstreek hecht veel waarde aan lokale leefbaarheid en wil op deze manier daar haar bijdrage aan leveren.

Hoe werkt de Rabobank Clubkas Campagne?
De Rabobank Clubkas Campagne is er om verenigingen en stichtingen financieel een steuntje in de rug te geven. Het sponsorbedrag is bedoeld om de club te ondersteunen bij de activiteiten die ze ontplooit. De bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne is afhankelijk van het aantal stemmen dat uitgebracht wordt op de vereniging of stichting.

Mag een club met een lopend sponsorcontract deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne?
Nee, tijdens de contractduur van uw huidige sponsorcontract mag uw club niet deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Vanaf het jaar ná afloop van uw huidige contract kunt u deelnemen. Neemt uw club na afloop van het sponsorcontract deel aan de Rabobank Clubkas Campagne en haalt u een evenredig aantal stemmen, maar behaalt u (net) niet het oude sponsorbedrag? Dan vult Rabobank Vaart en Vechtstreek één jaar het sponsortekort aan. Wilt u tijdens de contractduur van het huidige sponsorcontract van uw club toch deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne? Dan dient u uw sponsorcontract voor of tijdens de inschrijfperiode van de Rabobank Clubkas Campagne schriftelijk op te zeggen via communicatie.vvs@rabobank.nl.

Blijven verenigingen de vaste bijdrage voor een reclamebord of advertentie ontvangen?
Nee, als dit niet contractueel is vastgelegd, vervalt deze bijdrage. Lopende contracten worden gerespecteerd, maar worden niet verlengd.

Wat moeten verenigingen doen die nu een reclamebord op hun terrein hebben hangen?
Rabobank Vaart en Vechtstreek stelt het op prijs als deze borden blijven hangen.

Kunnen verenigingen en stichtingen gebruik maken van promotiematerialen van Rabobank?
Rabobank heeft diverse promotiematerialen beschikbaar die uitgeleend kunnen worden aan gesponsorde verenigingen en stichtingen. Denk hierbij aan vlaggen, spandoeken of een start- en finishdoek. Wilt u promotiematerialen inzetten tijdens een evenement van uw club, neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie via: communicatie.vvs@rabobank.nl. Vermeld in uw e-mail de naam van uw club, uw contactgegevens, het betreffende evenement (inclusief de datum waarop dit plaatsvindt), de promotiematerialen die u wilt inzetten en waar en wanneer (op werkdagen in kantoor Dalfsen, Hardenberg of Ommen) u de materialen wilt afhalen.

Wordt het budget van de Rabobank Clubkas Campagne onderverdeeld over de gemeenten of dorpen?
Nee, er wordt geen onderverdeling gemaakt. Leden uit het ene dorp willen wellicht ook clubs uit andere dorpen ondersteunen en dat is mogelijk.

Is het waarschijnlijk dat de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne in 2018 hetzelfde is als de uitslag in 2017, omdat dezelfde leden mogen stemmen?
Daar is niets over te zeggen. Leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek mogen ieder jaar verenigingen en stichtingen steunen. Zij bepalen jaarlijks zelf welke clubs geld krijgen.

Waarschijnlijk krijgen kleine verenigingen veel minder stemmen dan grote verenigingen. Is dat niet oneerlijk?
De leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek bepalen op welke clubs zij gaan stemmen. Zij bepalen dus waar het geld naartoe gaat. De kans is aanwezig dat grote verenigingen meer stemmen krijgen, maar dit ligt natuurlijk ook aan de inzet van de vereniging zelf. Bovendien ondersteunt elk lid meerdere clubs; ieder lid brengt vijf stemmen uit, waarvan maximaal twee op dezelfde club.

Wat doet Rabobank Vaart en Vechtstreek om de Rabobank Clubkas Campagne onder de aandacht te brengen bij haar leden?
Rabobank Vaart en Vechtstreek besteedt in haar ledenmagazine, op de website, op social media, in de media en via andere (online en offline) communicatiemiddelen aandacht aan de Rabobank Clubkas Campagne. Tevens stelt Rabobank Vaart en Vechtstreek promotiemiddelen beschikbaar aan verenigingen en stichtingen, zodat zij leden kunnen oproepen om te stemmen. Bovendien ontvangen leden vanaf twaalf jaar een uitnodiging om hun stemmen uit te brengen.