Voorwaarden

Voor de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting
 • De organisatie is gevestigd in de regio Meppel-Staphorst-Steenwijkerland
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De organisatie heeft een actieve zakelijke rekening bij Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland
 • De activiteit vindt plaats in de regio Meppel-Staphorst-Steenwijkerland
 • De activiteit heeft een sportief of een cultureel doel
 • De organisatie werkt met vrijwilligers en wil geen winst maken
 • De organisatie bestaat uit leden, neemt nieuwe leden aan of de activiteiten zijn vrij te bezoeken
 • De organisatie is verplicht om de bijdragen uit de Rabobank Clubkas Campagne te gebruiken voor het opgegeven bestedingsdoel
 • De activiteit, aanmelding en het bestedingsdoel zijn door Rabobank Meppel-Staphorst Steenwijkerland te controleren en te evalueren
 • Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland kan organisaties uitsluiten van deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne als zij zich niet houden aan de voorwaarden
 • Alle leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland mogen hun stem uitbrengen. U kunt het lidmaatschap aanvragen via www.rabobank.nl/mss
 • Een vereniging of stichting kan per jaar één financiële bijdrage ontvangen van Rabobank Meppel- Staphorst-Steenwijkerland
 • De vereniging of stichting is verplicht aanwezig te zijn tijdens de cheque-uitreiking


De Rabobank Clubkas Campagne ondersteunt geen:

 • Organisaties die een sponsor- of partnercontract hebben met Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland,
 • 'Vrienden van' -verenigingen, vrienden- en supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50, 100 enzovoort,
 • promotiestichtingen en -verenigingen
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen
 • Verenigingen en stichtingen die activiteiten steunen buiten de regio waarin Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland werkt
 • Organisaties die de sponsoring willen gebruiken voor de dekking van exploitatie- en restauratiekosten
 • Serviceclubs en sociëteiten, zoals Rotary, Kiwanie of Lions
 • Subafdelingen of subcommissies
 • Particuliere initiatieven
 • Projecten en/of bestedingsdoelen met een specifiek religieus of politiek karakte
 • Personeelsverenigingen
 • Spaar- en beleggingsclubs
 • Bibliotheken/ Speel-o-theken
 • Actiecomités
 • Vrijwilligerscentrales
 • Feesten
 • Kinderopvang/ Peuterzalen
 • Zorginstellingen
 • Dorpsraden of adviesorganen
 • Regio- en stadsmarketing
 • Ouderraden/ ouderverenigingen
 • Land- en tuinbouworganisaties en/of belangenverenigingen
 • Businessclubs
 • Handelsverenigingen/ ondernemersverenigingen
 • Wereldwinkels
 • Landelijke goede doelen

Wij beoordelen iedere aanvraag apart. De bank houdt zich het recht voor om van de voorwaarden af te wijken, de aanvraag af te wijzen of aanvullende voorwaarden te stellen.