Meest gestelde vragen

Welke mogelijkheden zijn er om een sponsorbedrag te ontvangen.
Als coöperatie beseffen wij als geen ander het maatschappelijke belang van verenigingen en stichtingen. Daarom nemen wij graag een aandeel in het verenigings- en stichtingsleven. Per 2018 is ons sponsorbeleid versterkt, zodat het nog meer van toegevoegde waarde is voor de verenigingen en stichtingen in Meppel, Staphorst en Steenwijkerland. Dat doen we via de Rabobank Clubkas Campagne. Hiermee komt een einde aan het sponsor- en donatiebeleid dat tot 2017 gold. Voor clubs is er geen mogelijkheid om naast de Rabobank Clubkas Campagne een sponsorbijdrage te ontvangen. Op www.rabobank.nl/mss vindt u meer informatie over de campagne en de voorwaarden.

Is er een mogelijkheid om een meerjarig sponsorcontract met Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland aan te gaan of een lopend sponsorcontract te verlengen?
Verenigingen en stichtingen komen via de Rabobank Clubkas Campagne in aanmerking voor sponsoring. Lopende sponsorcontracten worden gerespecteerd, maar, in principe, niet verlengd. Bepaalde, door ons geselecteerde, sponsorcontracten en partnerships blijven doorlopen.

Sponsort Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland ook particuliere initiatieven?
Nee, alleen verenigingen en stichtingen (die bankieren bij Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland en voldoen aan de criteria) komen in aanmerking voor sponsoring. Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland sponsort geen particuliere initiatieven.

Wat is de aanleiding van de Rabobank Clubkas Campagne?
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland kiest ervoor om leden vanaf twaalf jaar invloed te laten hebben op het toekennen van geld voor de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland hecht veel waarde aan lokale leefbaarheid en wil op deze manier daar haar bijdrage aan leveren.

Hoe werkt de Rabobank Clubkas Campagne?
De Rabobank Clubkas Campagne is er om verenigingen en stichtingen financieel een steuntje in de rug te geven. Het sponsorbedrag is bedoeld om de club te ondersteunen bij de activiteiten die ze ontplooit. De bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne is afhankelijk van het aantal stemmen dat uitgebracht wordt op de vereniging of stichting.

Mag een club met een lopend sponsorcontract deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne?
U heeft een keuze: of uw lopende contract uitdienen of meedoen met de Rabobank Clubkas Campagne. Kiest uw club ervoor om deel te nemen aan de Rabobank Clubkas Campagne en haalt u wel stemmen, maar haalt u niet het oude sponsorbedrag? Dan vult Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland, voor de duur van het 'oude' sponsorcontract, het sponsortekort aan.

Blijven verenigingen de vaste bijdrage voor een reclamebord of advertentie ontvangen?
Nee, als dit niet contractueel is vastgelegd, vervalt deze bijdrage. Lopende contracten worden gerespecteerd, maar worden niet verlengd.

Wat moeten verenigingen doen die nu een reclamebord op hun terrein hebben hangen?
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland stelt het op prijs als deze borden blijven hangen.

Kunnen verenigingen en stichtingen gebruik maken van promotiematerialen van Rabobank?
Rabobank heeft diverse promotiematerialen beschikbaar die uitgeleend kunnen worden aan gesponsorde verenigingen en stichtingen. Denk hierbij aan vlaggen, spandoeken of een start en finishdoek. Wilt u promotiematerialen inzetten tijdens een evenement van uw club, neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie via: communicatie.mss@rabobank.nl.

Vermeld in uw e-mail de naam van uw club, uw contactgegevens, het betreffende evenement (inclusief de datum waarop dit plaatsvindt), de promotiematerialen die u wilt inzetten en waar en wanneer (op werkdagen) u de materialen wilt afhalen.

Wordt het budget van de Rabobank Clubkas Campagne onderverdeeld over de gemeente of dorpen?
Nee, er wordt geen onderverdeling gemaakt. Leden uit het ene dorp willen wellicht ook clubs uit andere dorpen ondersteunen en dat is mogelijk.

Waarschijnlijk krijgen kleine verenigingen veel minder stemmen dan grote verenigingen. Is dat niet oneerlijk?
De leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland bepalen op welke clubs zij gaan stemmen. Zij bepalen dus waar het geld naartoe gaat. De kans is aanwezig dat grote verenigingen meer stemmen krijgen, maar dit ligt natuurlijk ook aan de inzet van de vereniging zelf. Bovendien ondersteunt elk lid meerdere clubs; ieder lid brengt vijf stemmen uit, waarvan maximaal twee op dezelfde club.

Wat doet Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland om de Rabobank Clubkas Campagne onder de aandacht te brengen bij haar leden?
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland besteedt in haar ledenmagazine, op de website, op social media, in de media en via andere (online en offline) communicatiemiddelen aandacht aan de Rabobank Clubkas Campagne. Tevens stelt Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland promotiemiddelen beschikbaar aan verenigingen en stichtingen, zodat zij hun leden kunnen oproepen om te stemmen. Bovendien ontvangen leden vanaf twaalf jaar een uitnodiging om hun stemmen uit te brengen.

Hoe word ik lid van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland?
U kunt lid worden als u klant bent bij Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland. Als klant bent u niet automatisch lid van de bank. U kunt het lidmaatschap aanvragen via www.rabobank.nl/mss. Ook is het mogelijk om binnen te lopen bij een van onze kantoren. Daar wordt het lidmaatschap dan ter plekke voor u geregeld. Indien u zich voor 1 maart als lid registreert, kunt u meestemmen voor de Clubkas 2019.

Hoeveel leden heeft Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland?
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland heeft op dit moment ca. 20.000 leden.

Als iemand lid is van een andere Rabobank, mag die persoon dan ook een stem uitbrengen?
Nee, alleen leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland mogen hun stem uitbrengen.

Hoe kunnen verenigingen weten wie lid is van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland? Staat er bijvoorbeeld een ledenlijst op de website?
Nee, er staat geen ledenlijst op de website. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Het is natuurlijk wel mogelijk om leden van de eigen club aan familie en kennissen te laten vragen of ze lid van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland zijn en te vragen de club te steunen.

Is het de bedoeling dat clubs leden gaan werven voor Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland?
Nee, dit is niet de bedoeling. Als mensen lid willen worden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland, dan kunnen zij dit onder bepaalde voorwaarden op ieder gewenst moment aanvragen via www.rabobank.nl/mss.

Wie mogen er tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen?
Alle natuurlijke personen vanaf twaalf jaar die voor 1 maart 2019 lid zijn geworden en een particuliere klant zijn bij Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland mogen hun stemmen uitbrengen op de deelnemende verenigingen en stichtingen.

Hoe werkt het stemmen?
Alle leden vanaf twaalf jaar van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland worden persoonlijk uitgenodigd om hun stemmen uit te brengen. Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die uitsluitend via een online stemmodule uitgebracht mogen worden. Dit gaat op een beveiligde manier. Een lid mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde club.

Ik heb geen computer. Kan ik iemand anders laten stemmen?
Ja, dit kan. U kunt uw stemcode aan iemand anders geven, die namens u de stemmen uitbrengt. U kunt natuurlijk ook samen met iemand anders stemmen op zijn/haar computer. Of loopt u even binnen bij één van onze kantoren. Wij helpen u graag!

Waarom is er gekozen voor vijf stemmen per lid?
Er is gekozen voor vijf stemmen per lid, zodat elk lid meerder clubs kan steunen. In een gezinssituatie is het bovendien vaak zo dat kinderen van meerdere verenigingen lid zijn. Zo worden (per lid/gezin) meerdere clubs gesteund.

Wat is de waarde van een stem?
De waarde van een stem wordt achteraf bepaald. Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland stelt een totaalbedrag beschikbaar dat wordt gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen. Elke deelnemende club ontvangt het aantal op de club uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Moeten de leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland lid zijn van de vereniging waarop ze stemmen?
Nee, dit is niet nodig. De leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland mogen op alle aan de Rabobank Clubkas Campagne deelnemende clubs stemmen.

Hoe kan een club stemmen krijgen?
Een vereniging of stichting kan stemmen binnenhalen door de campagne en het bestedingsdoel van de Rabobank Clubkas Campagne te promoten bij leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland. Dat kan door de club op een creatieve, ludieke manier onder de aandacht te brengen. Ook is het mogelijk om de leden van de eigen vereniging op te roepen om bij familie, vrienden en kennissen te informeren of ze lid zijn van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland en te vragen hun club te steunen.

Wanneer worden de sponsorbijdragen bekend gemaakt?
De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de ontknoping van de Rabobank Clubkas Campagne: op een feestelijke manier op woensdagavond 17 april 2019. In de periode erna worden de sponsorbijdragen uitgekeerd.

Is de uitslag van de stemming meerdere jaren geldig?
Nee, ieder jaar is er een nieuwe Rabobank Clubkas Campagne. Tijdens een volgende editie brengen leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland opnieuw hun stemmen uit. De stemming kan dus ieder jaar anders uitvallen. Bovendien wordt het budget voor de Rabobank Clubkas Campagne elk jaar opnieuw vastgesteld door de directie en ledenraad van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland.

Heeft de bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne gevolgen voor de gemeentelijke subsidie?
Nee, deze sponsorbijdrage heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke subsidie.