Voorwaarden

Rabobank Clubkas Campagne: iets voor jouw club?
Heeft jouw vereniging of stichting een wens die zij wil waarmaken? Zoals de aanschaf van (sport- of muziek)materialen, nieuwe tenues, het opknappen van de kantine of repetitieruimte. Of kunnen de clubactiviteiten, gericht op een breed publiek, wel wat extra support gebruiken? Vindt jouw club het leuk om haar eigen clubdoelen te promoten en zo een financiële bijdrage te verdienen? Dat is precies waar het om gaat bij de Rabobank Clubkas Campagne.

Goedkeuring deelname
Na ontvangst van de aanmelding ontvang je binnen een week bericht met daarin de definitieve goedkeuring van deelname. Indien nodig vragen wij aanvullende informatie op over de door jouw club omschreven activiteit en bestedingsdoel. Bij de goedkeuring houdt Rabobank IJsseldelta ook rekening met onderstaande voorwaarden.

Rabobank Clubkas Campagne of Rabobank Cooperatie Weken

De Rabobank Coöperatie Weken vindt in het najaar plaats, de Rabobank Clubkas Campagne is in het voorjaar. De Clubkas Campagne is gericht op sport en cultuur, terwijl er in de Coöperatie Weken aandacht is voor projecten op maatschappelijk en economisch gebied. Een belangrijk aandachtspunt: een vereniging of stichting kan per jaar één financiële bijdrage ontvangen van Rabobank IJsseldelta. Je kan per jaar bepalen of je meedoet aan de Rabobank Clubkas Campagne of aan de Rabobank Coöperatie Weken, afhankelijk van jouw bestedingsdoel

Voorwaarden voor deelname:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie is gevestigd in het marktgebied van Rabobank IJsseldelta.
 • De activiteit vindt plaats in de regio IJsseldelta.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie heeft een actieve zakelijke rekening bij Rabobank IJsseldelta.
 • De activiteit heeft een sportief of cultureel (maatschappelijk) doel.
 • De organisatie werkt met vrijwilligers en wil geen winst maken.
 • De organisatie bestaat uit leden, neemt nieuwe leden aan of de activiteiten zijn vrij te bezoeken.
 • De organisatie besteedt de bijdrage voor het opgegeven bestedingsdoel en kan dit op verzoek nadien verantwoorden. Dekking van exploitatie- en restauratiekosten zijn geen passend bestedingsdoel.
De Rabobank Clubkas Campagne ondersteunt geen:
 • Verenigingen en stichtingen die een lopend partnerschap hebben met Rabobank IJsseldelta.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek of het milieu onnodig belasten.
 • Projecten en/of bestedingsdoelen met een specifiek religieus of politiek karakter.
 • ‘Vrienden van’-verenigingen, vrienden- en supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50/100, subafdelingen of subcommissies.
 • Particuliere initiatieven.
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen.
 • Personeelsverenigingen.
 • Spaar- en beleggingsclubs.
 • Actiecomités.
 • Vrijwilligerscentrales.
 • Feesten.
 • Bibliotheken
 • Kinderopvang/Peuterspeelzalen.
 • Ouderraden/ouderverenigingen.
 • Dorpsraden of adviesorganen.
 • Regio- en stadsmarketing, commerciële promotiestichtingen en -verenigingen.
 • Land- en tuinbouworganisaties en/of belangenverenigingen.
 • Serviceclubs en sociëteiten, zoals Rotary, Kiwanis of Lions.
 • Businessclubs.
 • Handelsverenigingen/ondernemersverenigingen.
 • Zorginstellingen.
 • Wereldwinkels.