Meest gestelde vragen

Hoe kan ik als vereniging of stichting samenwerken met de Rabobank? Wat zijn de mogelijkheden?
Verenigingen en stichtingen zijn het kloppend hart van de samenleving: waardevolle plekken waar mensen elkaar ontmoeten, samen sporten, met elkaar zingen, muziek maken of zich inzetten voor een goed doel. Ook leiden veel clubs talenten op die zonder deze support nooit zover zouden komen. Samen vormen clubs het grootste sociale netwerk van ons land. Daarom ondersteunen wij deze verenigingen en stichtingen graag. Dit doen wij vanuit het gedachtegoed van onze grondlegger Raiffeisen: ‘mensen helpen zichzelf te helpen’. Niet vanaf de zijlijn, maar samen. Wij bieden drie programma’s voor verenigingen en stichtingen. Dit zijn Rabobank Clubkas Campagne, Aandeel in de Buurt en Hart voor de Club. Op www.rabobank.nl/ijsseldelta lees je meer over deze drie programma’s.

Is er een mogelijkheid om een meerjarig partnerschap met Rabobank IJsseldelta aan te gaan?
Rabobank Clubkas Campagne is een jaarlijkse actie waar clubs zich ieder jaar opnieuw voor kunnen aanmelden. Er worden geen meerjarige afspraken gemaakt. Hart voor de Club is een tweejarig programma dat in 2017 is gestart en waar negen sport- en cultuurclubs aan deelnemen. Aandeel in de Buurt is bedoeld voor eenmalige bijdragen en start naar verwachting in het 2e kwartaal van 2018.

Hoe werkt de Rabobank Clubkas Campagne?
Rabobank Clubkas Campagne is er om verenigingen en stichtingen financieel een steuntje in de rug te geven. Het sponsorbedrag is bedoeld om de club te ondersteunen bij de activiteiten die ze ontplooit. De bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne is afhankelijk van het aantal stemmen dat uitgebracht wordt op de vereniging of stichting.

Kan een club met een lopend partnerschap deelnemen aan een van de drie programma’s?
Lopende sponsorovereenkomsten worden gerespecteerd en aan het einde van de looptijd niet verlengd. Wanneer het huidige contract is geëindigd, kan deze club in het daaropvolgende jaar deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne of aan Aandeel in de Buurt.

Kan een particulier initiatief deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne?
Nee, Rabobank Clubkas Campagne is gericht op verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank IJsseldelta.

Wordt het budget van Rabobank Clubkas Campagne verdeeld over de gemeenten, dorpen of steden?
Nee, er wordt vooraf geen onderverdeling gemaakt. Klanten uit het ene dorp/stad willen wellicht ook clubs uit andere plaatsen ondersteunen en dat is op deze manier ook mogelijk.

Waarschijnlijk krijgen kleine verenigingen veel minder stemmen dan grote verenigingen. Is dat niet oneerlijk?
De klanten van Rabobank IJsseldelta bepalen op welke clubs zij gaan stemmen. Zij bepalen dus waar het geld naartoe gaat. De kans is aanwezig dat grote verenigingen meer stemmen krijgen, maar dit ligt natuurlijk ook aan de inzet van de vereniging zelf. Bovendien ondersteunt elke klant meerdere clubs; iedere klant brengt vijf stemmen uit, waarvan maximaal twee op dezelfde club.

Wat doet Rabobank IJsseldelta om Rabobank Clubkas Campagne IJsseldelta onder de aandacht te brengen bij haar klanten?
Rabobank IJsseldelta besteedt op de website, via social media, in de lokale media en via andere (online en offline) communicatiemiddelen aandacht aan de Rabobank Clubkas Campagne. Tevens stelt Rabobank IJsseldelta promotiemiddelen beschikbaar aan verenigingen en stichtingen, zodat zij klanten kunnen oproepen om te stemmen.

Wanneer wordt de uitslag bekend gemaakt en de bedragen uitgekeerd?
De uitslag wordt op een feestelijke manier op zaterdag 14 april 2018 bekend gemaakt. In mei worden de bijdragen uitgekeerd.

Wie mogen er tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen?
Alle klanten van Rabobank IJsseldelta mogen hun stemmen uitbrengen op de deelnemende verenigingen en stichtingen. 

Als iemand klant is van een andere Rabobank, mag die persoon dan ook een stem uitbrengen?
Nee, alleen klanten van Rabobank IJsseldelta mogen hun stem uitbrengen.

Hoe kunnen verenigingen weten wie kllant is van Rabobank IJseldelta? Staat er bijvoorbeeld een klantenlijst op de website?
Nee, er staat geen klantenlijst op de website. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Het is natuurlijk wel mogelijk om klanten van de eigen club aan familie en kennissen te laten vragen of ze klant van Rabobank IJsseldelta zijn en te vragen de club te steunen.

Is het de bedoeling dat clubs klanten gaan werven voor Rabobank IJsseldelta?
Nee, dit is niet het doel van Rabobank Clubkascampagne. .

Hoe werkt het stemmen?
Alle klanten van Rabobank IJsseldelta worden per mail of brief uitgenodigd om hun stem uit te brengen. Iedere klant mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde club. De vijf stemmen kunnen uitsluitend via een online stemmodule uitgebracht worden. Dit gaat op een beveiligde manier.

Ik heb geen computer. Kan ik iemand anders laten stemmen?
Ja, dit kan. Je  kunt jouw stemcode aan iemand anders geven, die namens jou de stemmen uitbrengt. Je kunt natuurlijk ook iemand om hulp vragen en dan samen met diegene  op zijn computer de stemmen uitbrengen.

Waarom is er gekozen voor vijf stemmen per klant?
Er is gekozen voor vijf stemmen per klant, zodat elke klant meerdere clubs kan steunen. In een gezinssituatie is het bovendien vaak zo dat kinderen van meerdere verenigingen klant zijn. Zo worden (per klant/gezin) meerdere clubs gesteund.

Wat is de waarde van een stem?
De waarde van een stem wordt achteraf bepaald. Rabobank IJsseldelta stelt een totaalbedrag beschikbaar dat wordt gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen. Elke deelnemende club ontvangt het aantal op de club uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Moeten de klanten van Rabobank IJsseldelta lid zijn van de vereniging waarop ze stemmen?
Nee, dit is niet nodig. De klanten van IJsseldelta mogen op alle aan de Rabobank Clubkas Campagne IJsseldelta deelnemende clubs stemmen.

Hoe kan een club stemmen krijgen?
Een vereniging of stichting kan stemmen binnenhalen door de campagne en het bestedingsdoel van de Rabobank Clubkas Campagne te promoten bij klanten van Rabobank IJsseldelta. Dat kan door de club op een creatieve, ludieke manier onder de aandacht te brengen. Ook is het mogelijk om de klanten van de eigen vereniging op te roepen om bij familie, vrienden en kennissen te informeren of ze klant zijn van Rabobank IJsseldelta en te vragen hun club te steunen.

Is de uitslag van de stemming meerdere jaren geldig?
Nee, ieder jaar organiseert Rabobank IJsseldelta een nieuwe Rabobank Clubkas Campagne. Tijdens een volgende editie brengen klanten van Rabobank IJsseldelta opnieuw hun stemmen uit. De stemming kan dus ieder jaar anders uitvallen. Bovendien wordt het budget voor Rabobank Clubkas Campagne  jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Heeft de bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne IJsseldelta gevolgen voor de gemeentelijke subsidie?
Nee, deze sponsorbijdrage heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke subsidie.

Kunnen verenigingen en stichtingen gebruik maken van promotiematerialen van Rabobank?
Rabobank heeft diverse promotiematerialen beschikbaar die voor specifieke clubactiviteiten uitgeleend kunnen worden aan verenigingen en stichtingen. Denk hierbij aan posters, flyers en online middelen. Bijvoorbeeld online baneners. Voorwaarde is dat je deelneemt aan een van de drie programma’s. Wil je deze promotiematerialen inzetten? Haal jou promtiemiddelen dan op bij een van onze kantoren in Zwolle, Genemuiden of Kampen. De online middelen kan je vinden op deze website, onder het kopje ''promotiemateriaal''.